Om os

Det er vores mål at være den bedst fungerende andelsbolig i
Nordsjælland.

Dette vil vi sikre gennem en kontinuerlig vedligeholdese af vores boliger
og fællesarealer i forlængelse af den vedligeholdesesplan som vi
naturligvis har fået udarbejdet, både indvenlig og udvendig.

I 2022 har vi etableret et nyt sorteringsareal til affaldscontainere

I 2022 har vi installeret El ladestander, så foreningen kan tilbyde  opladning af elbiler til beboere og indtil videre også besøgende.
l
I 2022 har vi bekostet nyt asfalt på hele vore Parkeringsområde.

Som et led i vores plan om at blive en CO2 neutral forening, 
har vi solcelleanlæg, der dækker foreningens el-forbrug til belysning af fælles stier mv.
Vi er aftager af Grøn EL 

 Foreningen investeret i  rottespærrer i vores kloaker.

Vi vedligeholder / forskønner løbende vores grønne arealer så vi har noget pænt at komme hjem til.

Og det stopper ikke her - i årene fremover foretager vi yderligere renovering og vi vil arbejde videre mod at blive CO2 neutral.